FEIF

 

FEIF is de internationale federatie van nationale organsiaties voor IJslandse paarden. 19 landen zijn vertegenwoordigd in FEIF. De letters FEIF vormden ooit een afkorting (toen FEIF nog alleen Europese landen verenigde), maar het is nu een naam, aangezien ook landen buiten Europa lid zijn. De visie van FEIF is om mensen bij elkaar te brengen om hun passie voor het IJslandse paard te delen.

Belangrijke taken van FEIF zijn: bescherming van de zuiverheid van het ras, wereldwijde uniforme registratie van alle paarden in één systeem (WorldFengur), wereldwijd één systeem voor fokkerij beoordelingen, wereldwijd hanteerbare regels in sport. Daarnaast organsieert FEIF Wereldkampioenschappen en diverser jeugdactiviteiten.

 

Er worden wereldwijd verschillende vormen van wedstrijden op ijs gehouden. Op IJsland zowel op ijshockeybanen als op de meren, in andere landen voornamelijk op ijshockey banen en soms - zoals in Haarlem - op ovaalbanen. Daar zijn geen specifieke regels voor, omdat de omstandigheden te veel verschillen. Maar overal zijn de lokale regels gebaseerd op de internationale regels van FEIF, en worden er juryleden gebruikt met een international FEIF licentie.

FEIF is in die zin vanaf het begin bij Horses On Ice betrokken.

Maar meer direct sinds 2009, toen Horses On Ice - tezamen met een vergelijkbare wedstrijd in Berlijn - erkend is als Europees kampioenschap op IJs.

Daardoor is Horses On Ice  in de wedstrijdkalender opgenomen als een FEIF Event.

 

Als Sport Commissaris van FEIF (Director of Sport) ben ik als bestuurlid verantwoordelijk voor alle vormen van sport in de IJslandse paarden wereld, inclusief de IJslandse variant 'gæðingakeppni' en de wedstrijden op ijs. In die rol wordt ik geacht te beoordelen of het evenement voldoet aan de eisen van FEIF, inclusief onze algemene regels op het gebied van paardenwelzijn ('horse welfare') en sportiviteit ('fair play').

Bij een wedstrijd op ijs is natuurlijk het paardenwelzijn een belangrijk thema.

 

FEIF promoot Horses On Ice via de website www.feif.org en via de wedstrijdkalender in de maandelijkse nieuwsbrief.

 

Iedere keer verrassen de organisatoren opnieuw door het evenement verder te ontwikkelen, zoals in 2011 met meer tribuneplaatsen en een video wall. Dat betekent ook dat meer en meer bekende sportruiters meedingen om te kunnen deelnemen, waardoor we nog betere en mooiere prestaties zullen zien.

Kind regards,

 

Marko Mazeland

Director of Sport