Het welzijn

 

Tijdens reguliere IJslander-wedstrijden wordt er door de overkoepelende organisatie steekproefsgewijs gecontroleerd omtrent het welzijn van het paard. Gedurende Horses On Ice is dit niet anders. De organisatie heeft zelfs gemeend nog een stap verder te moeten gaan in het denken over en het controleren van het welbevinden van het paard.

 

Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd bij de deelnemende paarden. Een controle na een wedstrijdproef houdt in dat het uitgelote paard direct nadat deze het ijs afkomt, kort gecontroleerd wordt op verwondingen aan lijf en benen. Bij deze controle wordt tevens de ligging en positie van harnachement gecontroleerd en worden de beschermingsmaterialen ingenomen om te worden gewogen. Beschermingsmaterialen mogen niet meer wegen dan 250 gram per been.

 

Als deze controle een negatief resultaat oplevert (dus geen op- of aanmerkingen), wordt de ruiter verzocht nadat hij zijn paard een cooling down heeft laten ondergaan (uitstappen - max. 1 uur), zich opnieuw met paard te melden voor een uitgebreidere controle. De reden voor deze werkwijze is dat de organisatie van mening is dat paarden na een inspanning niet direct uitgebreid en langdurig moeten worden stilgezet voor controle. De paarden moeten de kans krijgen om goed uit te stappen en eerst te herstellen, waarbij de verzorging van het paard voorop staat.

 

Een korte controle volstaat hier direct na de proef en een uitgebreide controle na een uur. Bij de uitgebreide controle worden bijvoorbeeld ook het beslag en de mond gecontroleerd. 

 

Al deze controles worden uitgevoerd door juryleden en op verzoek met behulp van de aanwezige dierenarts. Verschijnt het paard niet bij de controle, wordt de combinatie gediskwalificeerd. Pas wanneer de uitgebreide controle een negatief resultaat oplevert, wordt de combinatie vermeld in de uitslag.

 

Bij de finales worden alle deelnemende paarden na de prijsuitreiking gecontroleerd op een vergelijkbare wijze als hierboven beschreven.

 

De organisatie is van mening hiermee een stap vooruit gezet te hebben in het controleren van paarden tijdens wedstrijden, die meer recht doet aan het welzijn van het paard.