Het uitnodigingsbeleid

 

De organisatie is van mening dat het werken met een uitnodigingsbeleid voor deelname aan Horses On Ice de afgelopen jaren in grote mate heeft bijgedragen aan de veiligheid van het evenement.

Veiligheid van ruiter en paard verdient binnen de organisatie hoge prioriteit.

 

Samen met het NSIJP en de FEIF hecht de organisatie er belang aan om het uitnodigingsbeleid op een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken voor de mogelijke deelnemers van Horses On Ice 2013.

 

Mocht het geval zijn dat het uitnodigingsbeleid in de loop van de tijd, op basis van voortschrijdend inzicht, wordt aangepast of bijgesteld zal dit ook zo snel mogelijk worden gecommuniceerd en gepubliceerd.

 

Richtlijnen:

* De organisatie streeft naar een deelnemersveld van ca. 100 combinaties.

* Deelname is mogelijk indien een combinatie voldoet aan één van onderstaande kwalificatie-eisen:

o T1 - T2          6,5 punten

o V1                 6,3 punten

o F1                 6,2 punten

o P2                 6,0 punten (behaald in P2 of Pp1).

o De deelnemer dient aan te geven waar deze kwalificatie-eis is behaald.

 

* De organisatie behoudt zich het recht voor om nationale en internationale combinaties met aansprekende resultaten uit het heden en/of verleden uit te nodigen. Hierbij wordt rekening gehouden met een vertegenwoordiging uit verschillende FEIF-landen. Deelnemers zullen dan worden benaderd om een ingevuld inschrijfformulier in te sturen.

* Een verzoek tot inschrijven kan door het sturen van een e-mail naar [email protected] , een inschrijfformulier wordt dan toegezonden.

* Per ruiter worden niet meer dan 2 startplaatsen toegewezen.

* De kans bestaat dat eerder dan verwacht het maximum aantal deelnemers wordt bereikt. De organisatie streeft er naar om deelnemers zo spoedig mogelijk te informeren over deelname aan Horses On Ice 2013.