De Pers

 

De PR-medewerker van Horses On Ice is het eerste aanspreekpunt voor de pers.

We krijgen op dit moment al veel accreditatieverzoeken voor Horses On Ice 2013.

Dit jaar zijn er slechts een beperkt aantal perskaarten beschikbaar voor ons evenement. Deze kaarten zijn uitsluitend bedoeld voor media die geïnteresseerd zijn in berichtgeving vooraf, of verslaglegging van het evenement.

Fotografen en journalisten die voldoen aan deze 'eis' en graag naar Haarlem willen komen, worden vriendelijk verzocht zich te accrediteren.

U kunt zich hiervoor aanmelden via onze PR-medewerker, die is te bereiken via het contactformulier.

 

Accreditatieverzoeken dienen uiterlijk 17 maart 2013 aangevraagd zijn.

Overige vragen over persberichten, aanwezigheid op Horses On Ice, opnames, beeldgebruik of verdere achtergrondinformatie kunt u stellen door contact op te nemen met onze pr medewerker via het contactformulier.

 

Voorafgaande en tijdens Horses On Ice wordt u via deze website regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken.

Beeldmateriaal en informatie van deze website mogen niet vrij gebruikt worden.